200. rocznica święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego    

W numerze

2 LIST MISYJNY 

ks. dr G. Młodawski SAC

MODLITWA MISYJNA

Jubileuszowa nowenna do św. Wincentego Pallottiego

PROPOZYCJE MISYJNYCH SPOTKAŃ REKOLEKCYJNYCH

Dni skupienia

7 Rekolekcje

7 Czuwanie misyjne

8 Rekolekcje w drodze

MISYJNE WIADOMOŚCI

9 Pallotyński rok misyjny w skrócie

POMOC DLA MISJI

12 Projekty i dzieła

18 FORMY POMOCY MISJOM 

 

Ks. Grzegorz Młodawski SAC - red. nacz.
ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Barbara Sawicka
Redakcja PW

 

KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni.

 


WARUNKI PRENUMERATY
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się od 1991 r. Poświęcony jest tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych,Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.

 

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę