2 List misyjny 
ks. dr G. Młodawski SAC
4 Dni skupienia
5 Pielgrzymka Przyjaciół
Pallotyńskich Misji na Jasną Górę
5 Pallotyńskie Rekolekcje Misyjne
6 Rekolekcje w drodze
7 PAŹDZIERNIK 2019
Nadzwyczajnym Miesiącem
Misyjnym
8 Misja w „kraju prawych ludzi”
ks. S. Filipek SAC, ks. D. Sala SAC
9 Na kazachskich stepach
ks. dr W. Pęski SAC
10 Inicjatywy, programy i ich realizacja
14 Z życia pallotyńskich misji – skrót
wydarzeń
17 Fundacja Salvatti.pl
18 FORMY POMOCY MISJOM
Współpraca w działalności misyjnej
i reewangelizacji

Ks. Grzegorz Młodawski SAC - red. nacz.
ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Barbara Sawicka
Redakcja PW

 

KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni.

 


WARUNKI PRENUMERATY
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

 

KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się od 1991 r. Poświęcony jest tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych,Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę