Okres bożonarodzeniowy to czas nawiedzania naszych domów przez „Kolędników Misyjnych”, którzy niosąc wiernym radość z Narodzenia Jezusa zbierają ofiary na rzecz swoich rówieśników z krajów misyjnych.

Misje pallotyńskie to grono księży i braci oraz spore zaplecze w Polsce. Wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w posługę na rzecz misji są pallotyni głoszący rekolekcje i kazania misyjne, siostry zakonne oraz panie i panowie pracujący w licznych działach Sekretariatu Misyjnego i Pomostu oraz wolontariusze prężnie działający w fundacji Salvatti.

Pallotyni w Medelin prowadzą dom formacyjny dla alumnów z Kolumbii i Wenezueli oraz dom dla członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz studio radia Pallotti.fm Colombia.

Odwiedziny pallotyńskiego domu rekolekcyjnego Casa Pentecostés Guarne. W roku odbywa się tu 40 serii rekolekcji dla grup, wspólnot i ruchów apostolskich.

Uroczystą mszą świętą rozpoczęła się wizytacja kanoniczna ks. Prowincjała Zenona Hanasa SAC i Ks. Sekretarza ds. Misji Grzegorza Młodawskiego w Bello w parafii Epifania. Pallotyni w Kolumbii pracują w czterech parafiach i prowadzą dom formacyjny oraz dom dziecka Casa Hogar imienia świętego Jana Pawła II.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę