Dwa razy do roku organizowane są rekolekcje diecezjalne. Uczestniczą w nich wszyscy kapłani i diakoni stali z całej diecezji. Jak widać na zdjęciu nie jest to duża liczba, zaledwie dwadzieścia parę osób. Obecne odbyły się w dniach 22-26 stycznia w Domu Sióstr Zakonnych od Ubogich de Maiquetía (Hermanitas de los Pobres de Maiquetía) mieszczącego się niedaleko naszej parafii pw. św. Jana Pawła II na Montalbanie w Caracas.

Początek Nowego Roku 2018 przyniósł w Delegaturze Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus wiele zmian personalnych. Decyzją Przełożonego Wyższego i Rady Prowincjalnej wszyscy współbracia w Wenezueli zmienili swoje miejsca pracy. Jest to historyczna decyzja, gdyż od 20 lat nie było tak gruntownej zmiany. Jest nas tylko sześciu pallotynów, ale zmiany między trzema placówkami trudno przeprowadzić ze względu na duże odległości.

Św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego wyznaczając jego datę na 11 lutego. Podkreślił, iż „ma on na celu uwrażliwieniu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaganiu chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych i popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”.

W parafii pallotyńskiej Yopougon razem z biskupem Salomon Lezoutié diecezji Yopougon i przełożonymi pallotyńskimi zakończyła się wizytacja kanoniczna. Pallotyni pracują w Wybrzeżu Kości Słoniowej od 27 lat prowadząc Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, dwie parafie z 30 kaplicami dojazdowymi, dom formacyjny oraz Adopcję Serca.

Spotkanie z dziećmi w parafii pallotyńskiej w Yopougon. Opiekunowie dzieci w dowód wdzięczności podarowali dla ks. Grzegorza strój królewski. Sekretariat Misyjny w Wybrzeżu Kości Słoniowej pomaga 700 dzieciom objętych projektem Adopcji Serca.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę