Zapraszamy na rekolekcje misyjne organizowane w Częstochowie i Laskowicach Pomorskich. 

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel.: 22 771 51 19

 

CZĘSTOCHOWA, 19-22 kwietnia 2018 r.

Dom Rekolekcyjny Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, ul. Kapucyńska 18

Prowadzący ks. Jerzy Gugała SAC. Koszt pobytu 180 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 kwietnia 2018 r.

 

LASKOWICE POMORSKIE, 6-9 września 2018 r.

Dom Rekolekcyjny Księży Werbistów, ul. Długa 44

Prowadzący ks. Andrzej Dębski SAC. Koszt pobytu 200 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 sierpnia 2018 r.

Rekolekcje misyjne w Częstochowie i Laskowicach Pomorskich rozpoczynają się w czwartek o godz. 18.00 – kolacją, a kończą obiadem w niedzielę.

 

CZUWANIE MISYJNE

 

JASNA GÓRA, 21/22 kwietnia 2018 r.

Rozpoczęcie 21 kwietnia Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Zakończenie ok. godz. 4.30.

Zachęcamy do włączenia się w program dodatkowy. Ważniejsze punkty:

 

SOBOTA, 21 kwietnia

13.30 - spotkanie na Jasnej Górze przy Jasnogórskim Centrum Informacji

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta w Dolinie Miłosierdzia, ul. Kordeckiego 49

20.00 - Akatyst w kaplicy Cudownego Obrazu

 

Dla chętnych istnieje możliwość dojazdu autokarem. Wyjazd o godz. 8.00, spod Katedry Praskiej św. Floriana i św. Michała Archanioła, ul. Floriańska 3, Warszawa. Powrót do Warszawy po zakończeniu czuwania. Zgłoszenia na przejazd autokarem przyjmujemy do 18 kwietnia, koszt przejazdu - 60 zł. 

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 22 771 51 19

 

FORUM POMOCY MISJOM

Starajcie  się zrobić wszystko co możecie,

przy pomocy modlitwy i czynu,

by cały świat mógł poznać i pokochać Jezusa

Św. Wincenty Pallotti

Słowa św. Wincentego Pallottiego, mobilizują nas do zaangażowania się w szerzenie idei misyjnej, wynikającej z nakazu Chrystusa. Zadaniem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu jest troska o misje, misjonarzy i kapłanów posługujących w krajach Europy Wschodniej oraz zachęcanie osób świeckich do wspierania dzieła misyjnego i Kościoła na Wschodzie. Każdy może modlitwą, działaniem i ofiarą, wesprzeć działalność misyjną i reewangelizacyjną pallotynów.

 

POMOC DUCHOWA

Najważniejszą formą duchowej pomocy jest współpraca duchowa, czyli modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Naszą modlitwą i ofiarami możemy uprosić dużo łask dla tych, którzy głoszą Chrystusa w różnych zakątkach świata. Patronka misji, św. Teresa z Lisieux, chociaż nigdy nie wyjechała na misje, była misjonarką. Modliła się za misje i misjonarzy, a swoje cierpienia ofiarowała w ich intencji. Nawet najkrótsza,  nasza codzienna modlitwa niezależnie od formy, jest dla misjonarzy wielkim darem.

Okazją do wspierania misji i Kościoła na Wschodzie mogą stać sie przeżyte w duchu Ewangelii trudności i cierpienia, jakich codziennie doświadczamy. W tę formę pomocy mogą włączyć się osoby dotknięte różnego rodzaju cierpieniem. Wspaniałym darem duchowym, który często składają dzieci, jest rezygnacja z różnych przyjemności.

 

POMOC MATERIALNA

 Ofiary na cele misyjne i reewangelizacyjne

 

Pallotyni prowadzą działalność misyjną w Rwandzie, Republice Demokratycznej Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i na Antylach. Pracują również w krajach postkomunistycznych: w Czechach, na Ukrainie i Słowacji. Ich działalność może rozwijać się dzięki ofiarnej współpracy osób oddanych misjom. Zachęcamy więc do składania regularnych lub jednorazowych ofiar na cele misyjne i reewangelizacyjne.

 

PATRONAT MISYJNY

Polega na objęciu opieką misjonarza poprzez ofiarowanie za niego, w miarę swoich możliwości: Mszy św., modlitwy, różańca lub innych darów duchowych.

Osoba, która włączy się w dzieło Patronatu Misyjnego, deklaruje również dowolną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie prac podejmowanych przez misjonarza. Nawet najmniejsza, systematyczna ofiara, stanowi znaczną pomoc w pracy misyjnej szczególnie, jeśli misjonarz będzie miał liczną grupę patronów. Wszyscy, którzy podejmą Patronat Misyjny otrzymują zdjęcie misjonarza. Mogą też pisać listy, by wspomóc go w trudnych chwilach (nie zawsze jednak oczekując odpowiedzi). Patron może włączyć również w pozyskiwanie nowych osób pomagających kolejnym misjonarzom.

 

PATRONAT KLERYCKI

Jest jedną z form pomocy kandydatom do kapłaństwa z krajów misyjnych. Pallotyńscy alumni często pochodzą z rodzin ubogich i wielodzietnych, które z powodu braku środków materialnych, nie są w stanie pokryć kosztów formacji seminaryjnej. Patronat Klerycki polega na modlitwie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz na dobrowolnej ofierze materialnej, przeznaczonej na kształcenie kleryków, przez co najmniej jeden rok.

 

ADOPCJA SERCA

To życzliwe przyjęcie dziecka z kraju misyjnego  do polskiej rodziny pomimo, że pozostaje on nadal w swojej ojczyźnie. Celem akcji jest pomoc dziecku w jak najszybszym usamodzielnieniu się, czyli w wykształceniu i zdobyciu zawodu. Rodzina adopcyjna wpłaca na konto Sekretariatu Misyjnego równowartość 15 EUR miesięcznie oraz 1 EUR na koszty administracyjne. Pieniądze przekazywane są na konta pallotyńskich placówek misyjnych z przeznaczeniem dla konkretnego dziecka. Kwota ta wystarcza na skromne utrzymanie i wykształcenie dziecka w zakresie szkoły podstawowej, średniej czy też nauki zawodu. Do Adopcji Serca mogą włączyć się wszyscy: osoby samotne, małżeństwa, rodziny, klasy szkolne oraz grupy kilku osób składające się na utrzymanie jednego dziecka.

 

POMOSTPallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie

Wspierany przez wiele osób dobrej woli, POMOST służy wiernym na Wschodzie. Pomoc ta obejmuje: formację nowych powołań kapłańskich i zakonnych, odrestaurowanie starych świątyń lub budowę nowych, wyposażenie miejsc kultu i ośrodków duszpasterskich, wsparcie materialne miejscowej ludności, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz finansowanie posiłków dla najuboższych. W ramach działalności POMOSTU głoszone są rekolekcje i kazania na temat Kościoła na Wschodzie. Wciąż poszuki­wani są nowi współpracownicy, którzy zechcieliby ofiarami duchowymi i materialnymi wesprzeć dzieło reewangelizacji.

 

ŚRODKI TRANSPORTU NA MISJACH

 Praca misjonarza często wiąże się z pokonywaniem dużych odległości. W skład misyjnych parafii często wchodzi kilkadziesiąt wiosek położonych na rozległym terenie. Środki transportu takie jak samochody, motocykle czy łodzie są konkretnym narzędziem potrzebnym w realizowaniu codziennej, kapłańskiej posługi. Pomagają dotrzeć z Ewangelią czy z pomocą socjalną do dużej ilości punktów misyjnych oddalonych od cywilizacji, często w trudnych warunkach klimatycznych.

 

PRENUMERATA KWARTALNIKA „POSYŁAM WAS”

Prenumerując to czasopismo staniecie się współpracownikami dzieła misyjnego prowadzonego przez pallotynów, w różnych krajach. Otrzymacie interesujące informacje o pracy misjonarzy, problemach Kościoła misyjnego i odradzającego się Kościoła na Wschodzie. Roczne, dobrowolne ofiary z prenumeraty przeznaczane są na cele misyjne.

 

DAR MSZY ŚWIĘTEJ Intencje mszalne dla misjonarzy

Jednym z najpiękniejszych darów, jaki możemy ofiarować naszym bliskim jest zamówienie w ich intencji Mszy świętej.

W Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym i Ewangelizacji Wschodu istnieje możliwość zamówienia: Gregorianek, Mszy św. jednorazowych i Mszy św. zbiorowych. Intencje Mszalne nadesłane do sekretariatu są przekazywane naszym  misjonarzom. Ofiary składane z tej okazji przez naszych Współpracowników przeznacza się na utrzymanie i rozwój misji pallotyńskich. Misjonarze są wdzięczni za każdą intencję, ponieważ często stypendia mszalne to ich jedyne źródło utrzymania.

 

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE

Msze św. gregoriańskie – to 30 Mszy św. odprawionych przez kolejne 30 dni w intencji jednej osoby zmarłej. Zamówione w naszym sekretariacie Msze św. gregoriańskie mogą być odprawiane najwcześniej za trzy miesiące od przyjęcia zgłoszenia. Ponieważ nie możemy odprawić wszystkich Mszy św. gregoriańskich sami, dlatego przekazujemy je misjonarzom. Prosimy, aby ofiara składana przy zamawianiu Mszy św. gregoriańskich nie była niższa niż 900 zł za jedną osobę zmarłą.

 

MSZE ŚW. JEDNORAZOWE

Zamówienie Mszy św. terminowej, w podanej przez Was intencji, należy uczynić z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Msze św. terminowe odprawiane są przez kapłanów pracujących w naszym sekretariacie, jak również przekazywane są misjonarzom. W związku z tym nie jesteśmy w stanie określić godziny odprawienia Mszy św. Wysokość ofiary prosimy dostosować do zwyczaju panującego w parafii.

 

MSZE ŚW. WIECZYSTE, CZYLI DZIEŁO POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH I ZAKONNYCH

Już w XVIII w. pojawiła się w Kościele idea Związku Mszalnego. W 1915 r. pallotyni założyli ligę o nazwie Związek Mszalny lub Dzieło Powołań Kapłańskich i Zakonnych. Uzyskała ona błogosławieństwo papieża Piusa XII.

Codziennie Księża Pallotyni odprawiają 3 Msze św. za osoby wpisane do Księgi Wieczystych Mszy Świętych. Osoby te mają także udział w modlitwach i dobrach duchowych Wspólnoty Pallotyńskiej. Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach św. można wpisać każdego, podając jego imię:

- całą rodzinę, wpisując każdą osobę oddzielnie,

- dzieci, aby uprosić im łaskę dobrego, chrześcijańskiego wychowania,

- osoby stojące z dala od Boga, aby uprosić im łaskę powrotu do Ojca,

- chorych, aby uprosić im łaskę powrotu do zdrowia i cierpliwości w chorobie, aby swoje cierpienie ofiarowali w intencji misji,

- zmarłych, aby przyśpieszyć im zjednoczenie z Bogiem,

- można zamówić Msze św. Wieczyste również za siebie.

Misyjne Msze św. Wieczyste stanowią najlepszy prezent duchowy z okazji urodzin, imienin, chrztu św., pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubu, jubileuszu itp. Osoba, za którą odprawiane są Msze św. Wieczyste, przy wpisie otrzymuje pamiątkowy obrazek.

Dzieło Powołań Kapłańskich i Zakonnych umożliwia wiernym korzystanie z darów Mszy św. oraz pomoc w kształceniu i wychowaniu kapłanów i misjonarzy pallotyńskich. Dobrowolne ofiary z tej okazji przekazywane za każdą osobę jednorazowo lub wielokrotnie przeznaczone są na kształcenie przyszłych pallotynów – misjonarzy.

 

MSZE ŚW. W DNIU 22 STYCZNIA

Są to Msze św. zbiorowe odprawiane każdego roku 22 stycznia w uroczystość patronalną naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego. W kościołach pallotyńskich w Polsce odprawiamy tego dnia 30 Mszy św. w podanych przez Was intencjach.

 

MSZE ŚW. MAJOWE

W maju, w kościołach pallotyńskich w Polsce, odprawiamy codziennie 18 Mszy św. w intencjach poleconych nam przez Współpracowników, Ofiarodawców i naszych Dobrodziejów. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone są na cele misyjne.

 

MSZE ŚW. FATIMSKIE

Od maja do października, trzynastego dnia każdego miesiąca, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie odprawiamy Msze św. zbiorowe w podanych nam intencjach. Przekazane ofiary są przeznaczone na szerzenie kultu Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie oraz na budowę Sanktuarium Fatimskiego w Odessie.

 

MSZE ŚW. PIELGRZYMKOWE

Każdego dnia, podczas trwania pielgrzymek:

- do Wilna, w dniach 15-24 lipca,

- na Jasną Górę, w dniach 6-15 sierpnia,

odprawiamy zbiorowe Msze św. w intencjach podanych przez Was oraz o błogosławieństwo Boże dla misjonarzy.

 

MSZE ŚW. LISTOPADOWE

W listopadzie w kościołach pallotyńskich w Polsce, odprawiamy codziennie 24 Msze św. w poleconych przez Was intencjach. Zapraszamy do włączenia w te intencje nie tylko zmarłych, ale również można polecić inne sprawy i potrzeby. Ofiary uzyskane z tych intencji mszalnych przeznaczone są na pomoc misjonarzom.

 

MSZE ŚW. ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI BOŻEJ SŁOWA Z KIBEHO ODPRAWIANE W MIEJSCU OBJAWIEŃ

Msze św. za wstawiennictwem Matki Bożej Słowa odprawiane są w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, w Rwandzie. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone są na rozwój kultu maryjnego.

Zachęcamy Was, Drodzy Współpracownicy, do udziału w spotkaniach modlitewnych, które pomagają pełniej włączyć się w dzieło misyjne.

Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel.: 22  771 51 19, 22 771 51 29
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę