Druga edycja ustanowionego przez papieża Franciszka Światowego Dnia Ubogich odbędzie się pod hasłem „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał”(p 34) . Ostatnia niedziela przed uroczystością Chrystusa Króla , zgodnie z życzeniem Franciszka, będzie poświęcona ludziom ubogim, borykającym się z różnego rodzaju ubóstwem, nie tylko materialnym.

W orędziu na tegoroczne obchody Ojciec Święty pisze, iż szczególnie w świecie, który „bogactwo czyni pierwszym celem i zamyka osoby na innych powinnością wszystkich jest troska o zrozumienie, kim są prawdziwi ubodzy i wysiłek, aby zrozumieć ich wołanie i rozeznać ich potrzeby”.

Kazachstan – była republika Związku Radzieckiego, powstała w dużej mierze z łagrów zamieszkanych przez polskich, niemieckich i ukraińskich ofiar totalitaryzmu komunistycznego jest spragniona Dobrej Nowiny, mówi pasterz diecezji Trójcy Świętej w Ałmaty, bp. Jose Louis Mumbiela Serra. „Jestem zdumiony siłą wiary kazachskich katolików, którzy nie mogą czerpać z wielowiekowej tradycji katolickiej Kazachstanu, ani nie mają korzeni, tkwiących mocno w kazachskiej ziemi, a mimo to są mocni w swojej wierze”.

Kinszasa (Fides) – Demokratyczna Republika Konga należy do najbiedniejszych krajów świata z wysokim wskaźnikiem analfabetyzmu. Pracujący w tym kraju misjonarze niosą miejscowym wspólnotom nie tylko światło Ewangelii, ale także promień oświaty, wspierając przez to rozwój nie tylko poszczególnych jednostek, ale całego społeczeństwa, mówią działacze z jezuickiego stowarzyszenia „Fe y Alegria”, skupiającego różne organizacje kościelne, zajmujące się pracą oświatową w najuboższych regionach tego afrykańskiego kolosa.

Zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego abp. Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo z Bukawu, zamordowanego w 1994 r. Informację podano na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Episkopat Konga. Teraz wnioski z etapu diecezjalnego zostaną przesłane do Rzymu, gdzie rozpocznie się kolejny etap, prowadzący do ostatecznego werdyktu.

Statek-szpital noszący imię Papieża Franciszka będzie niósł pomoc medyczną mieszkańcom Amazonii. Ojciec Święty pobłogosławił projekt, dzięki któremu lekarze różnych specjalności dotrą do ponad 700 tys. Brazylijczyków mieszkających z dala od szpitali.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę